Pauză de gânduri

1300 de burse sociale pentru masterandele de la “Cuza” July 10, 2012

Filed under: Jour' na! — elenabejinariu @ 6:40 am
Tags:

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca oferă 1300 de burse sociale pentru studentele masterande aflate în situaţii sociale defavorizate.

Scopul acestor burse este de a facilita accesul studentelor care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse, la pregătire universitară, în cadrul studiilor de masterat. Cuantumul total al bursei este de 3000 de lei, adică 333 de lei pe lună.

Bursele sociale se acordă studentelor masterande, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

  • studentelor masterande a căror familie nu  realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru al familiei mai mare de 1100 de lei ;
  • studentelor masterande orfane de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii  sau plasament familial, care nu realizează venituri;
  • studentelor  masterande bolnave TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale,  celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie  grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă  sau reumatism articular acut;

Bursele vor fi acordate în anul universitar 2012-2013, studentelor înmatriculate la studii universitare de masterat acreditate, în cadrul universităţilor de stat sau private, în anul I sau II, la zi, care sunt integraliste şi nu beneficiază de bursă socială sau de alte tipuri de bursă (Erasmus, bursă de merit etc). Dosarele se depun în perioada 17 septembrie – 12 octombrie 2012.

Informaţii complete despre criteriile de acordare și actele necesare pentru obţinerea burselor sociale găsiţi la adresa: www.rsf.uaic.ro.

Aceste burse sunt oferite în cadrul proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” (ID 50679), coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării.

 

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s