Pauză de gânduri

Performanțele științifice ale cercetătorilor postdoctorali de la UAIC July 23, 2012

Filed under: Jour' na! — elenabejinariu @ 1:35 pm
Tags: ,

401 articole dintre care 140 de articole ISI și alte 684 prezentate la manifestări științifice din țară și străinătate au fost publicate de către cei 79 de cercetători postdoctorali de la cele 15 facultăți ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  Aceștia sunt beneficiarii unui  proiect finanțat din fonduri structurale europene demarat de universitatea ieșeană în parteneriat cu 10  Universități și Institute de cercetare de prestigiu din România și străinătate.

În cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării prin programe post-doctorale”, tinerii cercetători au primit sprijin financiar lunar în valoare de  1000 de Euro, rezultatele obținute în primii doi ani depășind, în multe cazuri, valorile propuse prin proiectul ce se va finaliza în aprilie 2013.

Până în luna iulie 2012 au fost publicate de către cercetătorii din proiect 401 articole dintre care 140 de articole ISI și alte 684 de articole prezentate la manifestări științifice din țară și străinătate. Până acum s-au organizat 3 conferințe internaționale iar post-doctoranzii au beneficiat de 226 de stagii de cercetare și documentare postdoctorală.

Valoarea totală a proiectului este de 20 941 500 lei, acesta fiind desfășurat în parteneriat cu 3 universităţi româneşti: Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest Timişoara, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucureşti – Magurele, precum şi 6 universităţi de prestigiu din:

  • Germania: Universitatea Konstanz, Universitatea Friedrich Schiller din Jena;
  • Olanda: Universitatea de Tehnologie din Eindhoven, Universitatea  din Groningen;
  • Austria: Universitatea Karl-Franzens din Innsbruck;
  • Franţa: Universitatea din Poitiers.

Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale”  se încadrează în  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU, axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s